S našou hyperbarickou komorou pracuje profesionálne vyškolený zdravotný pracovník!
Môžete v nej sedieť alebo ležať.

Čo je hyperbarická komora

Hyperbarická komora je tlaková nádoba prispôsobená na pobyt osôb za podmienok zvýšeného tlaku vzduchu, v našom prípade čistého kyslíka 90% +/- 5%.

Kyslík sa dostane na miesta, ktoré sú nedostatočne zásobované krvou. Pomáha ľuďom v ťažkých zdravotných situáciách. Pri chronických ochoreniach, ťažko sa hojacich ranách, pri nervových poruchách, otravách, mozgových príhodách či diabetických nohách sa dá dosiahnuť zlepšenie stavu tým, že regenerujeme tenké cievky – kapiláry v oblasti poškodeného miesta. Na to však potrebujeme množstvo energie a kyslíka. Kyslík je hlavným zdrojom tvorby energie v každej bunke ľudského organizmu a my ho vieme dostať do organizmu vo veľkých množstvách. Týmto spôsobom urýchlime proces hojenia poškodených tkanív.“

 

Terapia v hyperbarickej komore

Pri hyperbarickej oxygenoterapii až dvadsaťnásobne zvýšime koncentráciu kyslíka práve v oblasti najmenších buniek, ktoré to najviac potrebujú, teda sú nejakým spôsobom poškodené.

Kyslík sa musí dostať do cievneho systému, hoci cievy môžu byť obalené rôznymi vrstvami – ateroskleróza, diabetes, rôzne nervové ochorenia – spôsobujú, že krvné cievy zhrubnú. Terapia v hyperbarickej komore je jednoduchá, neinvazívna a bezbolestná procedúra.

 

Postup terapie

1. fáza

Zvyšovanie tlaku – kompresia

Po uzatvorení hyperbarickej komory bude do jej vnútorného priestoru pomaly vpúšťaný stlačený vzduch na hodnotu 1,5 – 3 psi (čo je približne 1,5 až 3 – násobok hodnoty normálneho atmosférického tlaku). Fáza kompresie bude trvať približne 15 min. Budete mať teda dostatok času na plnú adaptáciu na zvýšený tlak, rovnako máte možnosť proces kedykoľvek prerušiť a hyperbarickú komoru opustiť. Počas zvyšovania tlaku v hyperbarickej komore pocítite nárast okolitej teploty, čo je normálny fyzikálny jav.

Približné trvanie fázy: 15 minút

2. fáza

Pobyt v stálom pretlaku

V tejto fáze ste celý čas v pracovnom pretlaku 1,5 – 3psi ktorý je udržiavaný po celú dobu. Hodnota pretlaku je upravovaná na základe komunikácie klienta s pracovníkom komory. Táto komunikácia prebieha priamo počas procedúry.

Približné trvanie fázy: 30 minút

3. fáza

Znižovanie tlaku – dekompresia

Táto fáza trvá približne 15 min, počas ktorých sa v hyperbarickej komore zníži tlak na atmosférický. Počas znižovania tlaku pravdepodobne pocítite praskanie v ušiach, prostredie v hyperbarickej komore sa ochladí. Vaša jednorazová hyperbarická expozícia je ukončená.

Približné trvanie fázy: 15 minút

 

Kontraindikácie hyperbarickej terapie

Hyperbarická terapia nie je vhodná pre pacientov s neliečeným pneumotoraxom.

Terapia sa tiež neodporúča pacientom s nasledovnými symptómami:

 • emfyzém pľúc s retenciou CO2
 • buly – vzduchové cysty na pľúcach
 • stav po operácii ucha alebo hrudníka
 • akútne vírusové infekcie s vysokou teplotou
 • gravidita
 • kŕčové ochorenia (kŕčové žily)
 • klaustrofóbia
 • epilepsia
 • hyperfunkcia štítnej žľazy

 

Pozitíva hyperbarickej komory

 • Znižuje počet leukocytov (bielych krviniek)
 • Zvyšuje kyslík a výživné látky dodávané do celého tela
 • Čistí telo od nahromadených toxínov
 • Stimuluje imunitný systém
 • Zlepšuje koncentráciu a pamäť
 • Podporuje hojenie, spomaľuje starnutie
 • Posilňuje srdce a pľúca
 • Zlepšuje metabolizmus, podporuje trávenie
 • Odstraňuje bolesti hlavy a migrénu
 • Spálite 400 – 600 kalórií

 

Pozitívne výsledky pri ochoreniach

 • Pred a pooperačná liečba pri ortopedických operáciách
 • Pred a pooperačná liečba u cievnych operáciách
 • Osteoporóza
 • Neurologické ťažkosti
 • AIDS
 • Diabetes
 • Mŕtvica
 • Depresia
 • Chronická únava
 • Lupus
 • Psoriáza
 • Autizmus
 • Popáleniny nad 20 % druhého stupňa a viac
 • Ťažké ušné infekcie
 • Porucha sluchu (náhla hluchota, tinitus)
 • Produkcia Interleukinu II.
 • Gamma interferony (protirakovinové látky)

 

Partnerom

je spoločnosť

 

Recenzie od zákazníkov